Czy zawieszenie działalności gospodarczej ma wpływ na stawki w podatku od nieruchomości?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania podatku od nieruchomości według najwyższych stawek, właściwych dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym zawieszenie działalności nie wpływa na wysokość płaconego podatku.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości?