Co to jest środek trwały?

Co to jest budowla?

Co to są obiekty liniowe?

Nadal wszystkie instalacje i urządzenia w budynkach nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (wyrok Trybunału Konstytucyjnego)

20 kwietnia 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, która miałaby ograniczyć rozumienie instalacji oraz urządzeń należących do budynku wyłącznie do takich, które służyłyby eksploatacji budynku.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2009 r. (sygn. akt Kp 7/09)