Czy podatnicy w całości zwolnieni z podatku od nieruchomości muszą składać deklaracje i informacje podatkowe?

Kto jest zobowiązany do składania deklaracji na podatek od nieruchomości?

Jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Ministerstwo Gospodarki opublikowało na swoich stronach internetowych informację na temat swojego pomysłu wprowadzenia jednolitej deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ministerstwo Gospodarki proponuje jednolity wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki pojawiła się propozycja nowelizacji UPOL, która polegałaby na odebraniu radom gmin kompetencji do wydawania wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, a zamiast tego pojawić miałaby się ogólna delegacja dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia zawierającego jednolity wzór deklaracji obowiązujący w całej Polsce.

W jaki sposób spółki rozliczają się z podatku od nieruchomości?