»

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości podzielić możemy na następujące grupy:

  • grunty
  • budynki
  • części budynków
  • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • części budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wszystkie te pojęcia mają swoje ściśle ustalone znaczenie. Budynki i budowle zaliczane są również do szerszej grupy – obiektów budowlanych.

UPOL przewiduje szereg wyłączeń i zwolnień dla każdego z wyżej wymienionych przedmiotów opodatkowania.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 UPOL.

Powiązane zagadnienia:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.