Czy zawieszenie działalności gospodarczej ma wpływ na stawki w podatku od nieruchomości?

Przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania podatku od nieruchomości według najwyższych stawek, właściwych dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W obecnym stanie prawnym zawieszenie działalności nie wpływa na wysokość płaconego podatku.

Odpowiedź na interpelację poselską nr 20322 (zawieszenie działalności gospodarczej)

 

Jaki podatek płacą zakłady opieki zdrowotnej?

Specyfika opodatkowania podatkiem od nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej polega na możliwości zastosowania obniżonej stawki podatkowej. Oszczędności standardowo sięgają 80% kwoty zobowiązania podatkowego.

Jakie są stawki podatku od nieruchomości?